Grof vuil

Wat is het? 
Al het afval dat niet onder een andere stroom valt en te groot of te zwaar is voor de grijze container, zoals meubilair, laminaat, keukenkastjes en vloerbedekking. Hieronder valt geen bouw- en sloopafval.Ook  wit- en bruingoed, alles met een stekker of op batterijen, en snoeihout uit de tuin valt niet onder grof huishoudelijk afval.

Hoe zamelen we het in? 
Dit afval kunt u inleveren bij de milieustations voor € 0,05 per kilo. Ook haalt de Afvalstoffendienst dit afval thuis bij u op. Hiervoor kunt u telefonisch een afspraak maken, tel. (073) 615 65 00 (iedere werkdag van 7.30 tot 17.00 uur). Ook kunt u via onze Afvalstoffendienst app een afspraak maken. Voor deze service betaalt u € 15,00 voorrijkosten en € 0,05 per kilo. Zorg er voor dat het afval compact wordt aangeboden, niet langer is dan 2 meter en niet zwaarder dan 25 kilo per item.

Laat u uw afval ophalen? 
Dan dient u persoonlijk aanwezig te zijn om uw afval aan de medewerkers van de Afvalstoffendienst over te dragen en de kosten voor het ophalen te voldoen. U moet het grof huishoudelijk afval persoonlijk, of in uw opdracht door een ander, ter plekke aan de medewerkers van de Afvalstoffendienst overdragen. De plaats van overdracht moet zo dicht mogelijk bij de openbare weg zijn, goed bereikbaar voor ons voertuig, onze medewerkers en mag geen hinder veroorzaken aan derden. Bij het maken van de afspraak kunt u hierover overleggen met onze medewerkers.

U kunt betalen via de pin of met contant geld. 

 

Wat gebeurt ermee?
Grof huisvuil sorteren we en brengen we naar diverse verwerkers. De meeste items kunnen worden hergebruikt of gerecycled. Het afval waar niets meer mee te doen valt, gaat naar de verbrandingsoven. 

terug